Posebna pozivna oznaka 9A1CHRIS

U čast i znak sjećanja na našeg kolegu, prijatelja, radioamatera Krešimira Kovarik, 9A5K Chris-a, koji je nakon teške bolesti preminuo u 45. godini života, članovi Radio kluba grada Zaboka i prijatelji će od 03.05. do 10.05.2020. koristiti prigodnu pozivnu oznaku 9A1CHRIS, u tjednu njegovog rođendana 08.05.

Po završetku rada s oznakom 9A1CHRIS, na ovim stranicama biti će objavljen objedinjeni log, te će se moći ispisati prigodne potvrde veze.